Synpunkter

Synpunkter

Vill du lämna dina synpunkter? Hur har du har blivit bemött hos oss på Bjurkell Bil?

Vi på Bjurkell Bil har ett hundratal kundkontakter varje dag. Våran ambition är att alla våra kunder skall vara hundra procent nöjda, - men ibland är det inte så. Det är då det helt enkelt har blivit något fel.

När detta händer vill vi väldigt gärna få chansen att se till att det inte ska upprepas. Därför är dina åsikter som kund väldigt viktiga och värdefulla för oss i våran målsättning att ständigt utvecklas och förbättras. Såväl positiva som negativa åsikter givetvis.

Du kan vara anonym om du vill
Självklart får du vara anonym, men dina åsikter får ännu större värde om vi kan identifiera den enskilda händelsen. Därför vill vi gärna att du även fyller i dina uppgifter.