Vår värdegrund

Vår värdegrund

För oss på Bjurkell Bil eftersträvar vi alltid vår värdegrund
Värdegrunden har vi delat upp i tre huvuddelar.

  • Nöjda kunder
  • Jämnlik respekt
  • Utveckling

 

Nöjda kunder
Att våra kunder skall bli nöjda skall alltid vara vårat mål Det vi gör, det gör vi för att kunden skall bli nöjd Det du som kund som är det viktigaste! För oss på Bjurkell Bil är det viktigt med kundsynpunkter, önskemål, kritik och beröm. Det är väldigt viktigt för oss att du är nöjd med oss. Tycker du att du inte blivit rättvist behandlad? Hör av dig till oss här.

Jämnlik respekt
Alla skall känna sig lika värdefulla Vi skall visa ödmjukhet och vara hjälpsamma Oavsett kund eller personal så skall vi efterleva jämnlikhet.

Utveckling

  • Viljan att förbättra sig och utvecklas
  • Att vara öppen för förändringar
  • Att ta eget ansvar

 

På Bjurkell Bil eftersträvar vi en ständig kvalitets utveckling med kundens bästa i fokus. Därför krävs det att samtliga medarbetare delar inställningen att alltid ge bästa service och att ta eget ansvar i att arbetet med att förbättra kundservice och kundnöjdhet.